Post a Reply
5896 views

Pfsense 2.4 - Cấu hình pfSense với tính năng như một Proxy Server

 1. last year
  Edited last year by dbj

  7. Cấu hình pfSense với tính năng như một Proxy Server

  1.1 Mục đích thực hiện?

  Trong nội dung của bài thực hành này, ta sẽ tiến hành thực hiện cấu hình Proxy Server sử dụng pfSense.

  Mục đích chính đó là thực hiện quản lý, giám sát các truy cập internet của client trong LAN.

  1.2 Mô hình

  Cùng xem mô hình thực hiện cấu hình sau đây:

  squid-models.png

  pfSense sử dụng trong mô hình với phiên bản 2.4.1

  Network Interface em1 có địa chỉ IP là: 10.10.10.253/24

  1.3 Các bước thực hiện

  Đầu tiên, ta cần truy cập đến Web Interface của pfSense để tiến hành cài đặt các packages cần thiết cho việc cấu hình, bao gồm 3 packages:

  Untitled.png

  Thứ tự thực hiện cài đặt một packages như sau:

  Tại giao diện của Web Interface, ta chọn System. Sau đó chọn Package Manager:

  sys-pack.png

  Chọn tab Available Packages. Sau đó nhập squid vào ô tìm kiếm và chọn Search để thực hiện tìm kiếm packages:

  sys-pack-avai.png

  Chọn Install cùng với hàng của tên gói packages để tiến hành cài đặt packages tương ứng:

  sys-pack-but-ins.png

  Tiếp tục chọn Confirm để xác nhận cài đặt packages:

  sys-pack-but-conf.png

  Hãy chờ một vài phút cho đến khi hệ thống cài đặt xong packages sẽ hiển thị thông báo như sau:

  sys-pack-but-conf-done.png

  Hãy tiến hành tương tự để thực hiện cài đặt 2 packages còn lại để hoàn tất quá trình này.

  Đầu tiên, để cấu hình chung cho squid, ta cần phải cấu hình bên tab Local Cache trước thì mới có thể lưu lại cấu hình cho squid. Thứ tự thực hiện như sau:

  Chọn menu Services, sau đó chọn Squid Proxy Server:

  ser-squid-pro.png

  Tại tab Local Cache, ta nhập giá trị 128 vào vị trí của Memory Cache Size để thiết lập dung dượng RAM sử dụng làm cache:

  ser-squid-loca.png

  Nhập giá trị 1024 vào vị trí của Hard Disk Cache Size để thiết lập dưng lượng ổ cứng sử dụng để làm cache:

  ser-squid-loca-hdsi.png

  Tóm lại, khi kết thúc bước trên, ta được cái nhìn tổng quan về cài đặt trong tab Local Cache này như sau:

  ser-squid-local.png

  Nhấn Save để lưu lại cài đặt.

  Tiếp theo, ta chuyển sang tab General để thực hiện cấu hình chung cho squid. Thứ tự thực hiện các bước như sau:


  Tại phần Enable Squid Proxy, hãy tích vào ô vuông bên cạnh để khởi động dịch vụ squid.
  ser-squid-gen-en.png

  Tại phần Proxy Interface(s), hãy chọn LAN:

  ser-squid-gen-lan.png

  Tại phần Allow Users on Interface hãy tích vào ô vuông bên cạnh để cho phép người dùng được sử dụng proxy trên Interface LAN.

  ser-squid-gen-lan-al.png

  Tại phần Tranparent HTTP Proxy hãy tích vào ô vuông bên cạnh để cho phép chuyển hướng tất cả các request http đi qua proxy server:

  ser-squid-gen-lan-al-80.png

  Tóm lại, ta có được cái nhìn tổng quan về cấu hình trong phần này là:

  ser-squid-gen-over.png

  Chọn Save để lưu lại cấu hình.

  Tiếp theo cấu hình cho PC trong mô hình ở phần đầu đã đề cập. Trong nội dung phần này, chỉ làm với cấu hình PC sử dụng hệ điều hành Kali Linux (cấu hình trong các hệ điều hành khác sẽ tương tự). Mục đích trong việc làm này là cho phép các PC đứng trong LAN (phía sau pfSense) có thể truy cập internet. Cách làm đơn giản chỉ đơn giản là cấu hình địa chỉ Default Gateway của PC thành địa chỉ IP của pfSense có trong mạng LAN. Các bước thực hiện như sau:

  Tại Terminal, ta nhập lệnh:

  vi /etc/network/interfaces

  nhấn Enter và màn hình sẽ hiển thị như sau:

  eth1.png

  sau đó nhấn I để vào chế độ Insert. Sau đó, nhập thêm nội dung như hình dưới đây:

  config-net.png

  trong đó:

  • eth1 là tên network interface mạng LAN (10.10.10.0/24)
  • 10.10.10.253 là địa chỉ IP của pfSense trong LAN (10.10.10.0/24)

  sau khi nhập thông tin như hình trên xong. Nhấn Esc và nhập :wq tiếp tục nhấn Enter để lưu lại cấu hình vừa rồi.

  Tiếp theo nhập lệnh:

  ifdown eth1 && ifup eth1

  để thực hiện khởi động lại network interface eth1 để có thể nhận IP mới.

  Kết quả cuối cùng ta được:

  rs-config-net.png

  Hiện tại, PC này đã có thể truy cập Internet. Hãy xem hình ảnh dưới đây:

  rs-sweb.png

  1.4 Các bước thực hiện cấu hình cản lọc request

  Trong nội dung của phần này, sẽ không nói đến việc cản lọc request sử dụng firewall kết hợp với các rule (nội dung này sẽ được nói trong một bài viết khác). Nội dung trong phần này sẽ thực hiện cấu hình, kiểm soát quyền truy cập của PCs đối với một số trang (thể loại) website nhất định. Ta vẫn sẽ tiếp tục sử dụng mô hình ở phần đầu đã nêu ra.

  Đầu tiên, ta truy cập chức năng để chuẩn bị cho việc cấu hình tại Web Interface. Ta chọn menu Services, sau đó chọn SquidGuard Proxy Filter.

  ser-squidg-pro.png

  Trong mục General Options, tại phần Enable, hãy tích vào ô vuông bên cạnh để khởi động tính năng:

  ser-squidg-pro-en.png

  Tại mục Blacklist Options, tại phần Blacklist hãy tích vào ô vuông bên cạnh để hiển thị việc cản lọc Blacklist. Tại phần Backlist URL hãy nhập vào http://squidguard.mesd.k12.or.us/blacklists.tgz:

  ser-squidg-pro-bl.png

  nhấn Save để lưu lại cấu hình.

  Tiếp tục, ta chuyển sang tab Blacklist. Sau đó chọn Download để thực hiện cập nhật nội dung của blacklists cho việc cấu hình:

  ser-squidg-pro-bl-dow.png

  hãy đợi cho đến khi pfSense thực hiện cập nhật xong. Nó sẽ xuất hiện thông báo như sau:

  ser-squidg-pro-bl-dow-do.png

  Chuyển sang tab Common ACL. Tại phần Target Rule, hãy chọn vào dấu + để hiển thị danh sách ACL:

  ser-squidg-pro-acl.png

  kết quả sẽ hiển thị tương tự như sau:

  ser-squidg-pro-acl-li.png

  Thực hiện kiểm tra kết quả cấu hình bằng một vài hành động chặn nhỏ. Ta thực hiện chọn các phần sao cho giống như hình dưới đây:

  ser-squidg-pro-acl-li-do.png

  như bên trên, ta đã cấm client truy cập vào các trang website thuộc thể loại có chứa quảng cáo, spyware. Tuy nhiên, điều này chỉ mang tính tương đối.

  Thêm thông tin để giải thích với client về việc bị chặn truy cập tại mục Redirect Info. Ví dụ:

  ser-squidg-pro-acl-li-do-info.png

  Kiểm tra kết quả, từ máy PC có địa chỉ IP 10.10.10.10 ta đã cấu hình ở phần trên. Truy cập tới địa chỉ:

     http://123found.com

  ta nhận được kết quả như sau:

  rs-ad-bl.png

  hãy thử truy cập tới một vài trang website khác để có thể tự kiểm chứng kết quả.

  Lưu ý, mỗi khi thực hiện thay đối cấu hình của SquidGuard Filter, ta cần phải quay trở lại trang cấu hình General settings, tìm đến mục Enable và chọn Apply để chấp nhận thay đổi:

  ser-squid-pro-app.png

  1.5 Các bước thực hiện cấu hình chặn truy cập một số trang website

  Trong nội dung cấu hình của phần này, sẽ vẫn tiếp tục sử dụng mô hình ở phần đầu bài viết. Mục đích của việc cấu hình là chặn việc truy cập của PCs tới tên miền của một trang website nhất định, chặn download, ...

  Việc thực hiện cấu hình với mục đích trên có 2 cách:

  • Sử dụng Squid Server Proxy
  • Sử dụng SquidGuard Proxy Filter

  Đầu tiên, ta sẽ nói về việc sử dụng Squid Server Proxy để thực hiện cấu hình. Các bước thực hiện như sau:

  Truy cập đến trang General của Squid Server Proxy, bằng cách chọn menu Services rồi chọn Squid Server Proxy:

  ser-squid-pro.png

  Tiếp theo, chọn sang tab ACLs, ta hãy chú ý tới 5 mục:
  Allowed Subnets - Cho phép các mạng con sử dụng proxy
  Unrestricted IPs - Danh sách các địa chỉ IPs không bị cấm.
  Banned Hosts Addresses - Danh sách các host bị cấm.
  Whitelist - Danh sách các rule, các trang website, ... có thể được phép truy cập.
  Blacklist - Danh sách các rule, các trang website, ... không được phép truy cập.

  Giả sử trong trường hợp này, ta muốn chặn không cho PCs truy cập tới trang website google, facebook. Ta cần phải làm như sau:

  Tìm tới mục Blacklist, nhập vào ô trống với 3 dòng nội dung sau:

         .*google.com.*
         .*facebook.com.*
         .*fb.com.*

  chọn Save để lưu lại.

  Vì 2 trang website ta muốn chặn có hỗ trợ giao thức HTTPS, trong khi ngay từ phần cấu hình chung cho proxy, ta chỉ lựa chọn filters http request. Để có thể filter https requests, ta cần phải tạo ra CA (Certificate Authorities) mới có thể thực hiện được. Hãy chọn menu System, tiếp theo chọn Cert. Manager:

  sys-cert.png

  chọn Add để thêm một CA mới:

  sys-cert-add.png

  Hãy nhập thông tin tương tự như hình dưới đây:

  ca-edit.png

  chọn Save để lưu lại.

  Quy trở lại phần cấu hình General của Squid Proxy Server. Tìm đến mục HTTPS/SSL Interception, tích vào ô vuông bên cạnh để cho phép filter https request:

  ser-squid-https-en.png

  Tìm đến phần SSL/MITM Mode chọn Splice All:

  ser-squid-splice.png

  Tìm đến phần CA, chọn tên CA vừa tạo ra:

  ser-squid-ca.png

  Tìm đến phần Remote Cert Checks và Certificate Adapt rồi lựa chọn như hình dưới đây:

  ser-squid-cert.png

  Cuối cùng, ta có cấu hình tổng quan như sau cho phần này:

  ser-squid-cert-ov.png

  chọn Save để lưu lại.

  Từ máy client, thực hiện truy cập website với các trang đã chặn và các trang khác để kiểm tra kết quả. Một số hình ảnh về kết quả như sau:

  Kali-Linux-2017.1-vm-amd64-2017-11-28-11-27-04.png

  Kali-Linux-2017.1-vm-amd64-2017-11-28-11-27-17.png

  Khi truy cập một số trang website, ta gặp phải lỗi tương tự như sau:

  Kali-Linux-2017.1-vm-amd64-2017-11-28-11-28-06.png

  ta hãy chọn Advanced đối với trình duyệt FireFox, chọn Add Exceptionhay Continue Processing đối với Google Chrome để có thể tiếp tục duyệt website bình thường.

  7.6 Các bước thực hiện cấu hình chặn truy cập trong một khoảng thời gian nào đó

  Đây là tính năng cho phép chúng ta thực hiện cấu hình việc chặn truy cập có hiệu lực trong một khoảng thời gian nào đó. Các bước thực hiện như sau:

  Bước 1. Chọn menu Services, sau đó chọn SquidGuard Proxy Filter, tiếp tục chuyển sang tab Times. Đây là tab cho phép ta cấu hình chặn lọc có sự can thiệp của thời gian. Chọn Add để thêm mới một khoảng thời gian. Kết quả:

  squid-times.png

  tại đây ta thấy các phần có nội dung tương ứng như sau:

  • Name: tên của khoảng thời gian ta quy định
  • Values: Ta có thể thấy 4 lựa chọn đó là:
  • Time type: cho phép lựa chọn kiểu của khoảng thời gian. Bao gồm ngày trong tháng và thứ trong tuần.
  • Days: cho phép lựa chọn thời gian là thứ trong tuần hoặc tất cả các thứ trong tuần.
  • Date or Date range: cho phép ta nhập vào giá trị là một ngày trong tháng của năm hoặc một khoảng ngày. Ví dụ có thể nhập như sau:
  • +Một ngày trong tháng của năm: 2017.12.31 hoặc *.12.31. Dấu * có thể hiểu là tất cả. Dữ liệu nhập vào theo định dạng YYYY/MM/DD.
  • +Một khoảng ngày của năm: 2017.11.31-2017.12.31 hoặc *.11.31-*.12.31.
  • Time range: cho phép ta nhập vào một khoảng thời gian. Ví dụ là 08:00-18:00.
  • Add thêm mới một khoảng thời gian. Phù hợp khi ta thực hiện chặn cần nhiều khoảng thời gian không liên tiếp.
  • Description: Cho phép nhập mô tả về khoảng thời gian. Mục đích là để ta có thể hiểu được khoảng thời gian ta quy định có chức năng như thế nào.

  Bước 2. Giả sử, ta sẽ thực hiện chặn các trang website đã quy định ở nội dung trên với những yêu cầu đề ra như sau:
  Thực hiện chặn truy cập vào các ngày làm việc từ thứ 2 cho đến thứ 6.
  Thời gian từ 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
  Trong giờ làm việc, ta chỉ được phép truy cập các trang website ngoại trừ Youtube, Facebook.
  Các thời gian khác, truy cập bình thường

  Bước 3. Ta thực hiện thêm các khoảng thời gian tương tự như hình sau:

  squid-time-new.png

  chọn Add để thêm một mốc thời gian khác. Chọn Save để lưu lại cấu hình.

  Bước 4. Chuyển sang tab Target categories. Ta sẽ thực hiện tạo ra một categories chưa danh sách các website bị chặn. Thực hiện lựa chọn các giá trị và điền thông tin tương tự như sau:

  squid-cate-new.png

  Khai báo website sẽ bị chặn theo re-exp:

  squid-cate-new-reg.png

  Lựa chọn tùy chọn chuyển hướng khi truy cập website bị chặn:

  squid-cate-new-redir.png

  chọn Save để lưu lại.

  Bước 5. Tiếp tục chuyển sang tab Groups ACL. Chọn Add để thêm mới một ACL (Access Control List). Thực hiện lựa chọn và điền các thông tin như sau:

  Tên của group ACL:

  squid-gacl-new.png

  Nhập dải địa chỉ IP hoặc địa chỉ mạng hay địa chỉ IP mà ta sẽ thực hiện can thiệp vào chặn:

  squid-gacl-new-ip.png

  Thực hiện chọn mốc thời gian đã tạo ra:

  squid-gacl-new-time.png

  Thực hiện lựa chọn Target Rules như sau:

  squid-gacl-new-target.png

  Chọn Save để lưu lại.

  Bước 6. Chuyển sang tab Common ACL. Ta sẽ thực hiện cấu hình mặc định chặn tất cả các website từ gói blacklists đã download, và Target categories đã tạo như sau:

  squid-comacl.png

  chọn Save để lưu lại cấu hình.

  Bước 7. Thực hiện chuyển sang tab General settings. Ta chọn Apply để chấp nhận thay đổi cấu hình:

  squid-apply.png

  Bước 8. Kiểm tra kết quả của cấu hình.

  7.8 Các bước thực hiện cấu hình xác thực người dùng khi kết nối proxy

  Chức năng này cho phép khi một client kết nối internet sử dụng proxy cung cấp bởi pfSense phải có tài khoản để xác thực thì mới được kết nối internet. Các bước thực hiện như sau:

  Bước 1. Tạo tài khoản người dùng bằng cách thực hiện chọn menu System, tiếp tục chọn User Manager rồi chọn Add để thêm mới một người dùng. Nhập thông tin tương tự như hình sau:

  squid-user-ca.png

  trong đó Password là guest. Chọn Save để lưu lại thông tin.

  Bước 2. Thực hiện cấu hình xác thực quá trình proxy. Ta tiến hành chọn menu Services rồi chọn Squid Proxy Server, thực hiện chuyển sang tab Authentication. Sau đó thực hiện chọn như hình sau:

  squid-user-ca-local.png

  chọn Save để lưu lại.

  Bước 3. Kiểm tra kết quả:

  Trên máy client có trỏ DNS và thực hiện proxy đến địa chỉ IP trong LAN của pfSense. Ta thực hiện truy cập một địa chỉ website. Kết quả ta nhận được như sau:

  squid-au-done.png

  thực hiện nhập thông tin của người dùng guest. Ta nhận thấy client có thể truy cập internet một cách bình thường.

 

or Sign Up to reply!