Post a Reply
839 views

Kích hoạt Microsoft Remote Desktop Licensing

 1. 4 months ago
  Edited 4 months ago by dbj

  Cách cài đặt và kích hoạt Microsoft Remote Desktop Licensing

  bn.jpeg

  Bài viết này sẽ hướng dẫn từng bước một cách cài đặt license server, kích hoạt và thêm license để sử dụng cho Remote Desktop Session Host (RDSH)

  Lưu ý: Bài hướng dẫn này hướng đến mục tiêu môi trường giáo dục và thử nghiệm. Các bạn không được dùng trong môi trường doanh nghiệp hoặc thương mại

  1 – Cài đặt máy chủ Remote Desktop Licensing:

  Trong bài này mình dùng Windows Server 2012 R2, các bạn có thể dùng các bản cũ hơn như Windows Server 2012 hoặc Windows Server 2008 R2. Bản mới nhất sẽ bao gồm license luôn cho các bản còn lại.
  Để cài đặt Remote Desktop Licensing các bạn mở Server Manager và chọn Add Roles and Features Wizard.
  Chọn Role based or features based installationNext
  Chọn máy chủ để cài đặt Role, do có 1 máy chủ nên đã được chọn sẵn. Click Next
  Phần Server Roles chọn Remote Desktop ServicesNext

  1.png

  Bỏ qua phần Feature và click Next
  2.png

  Next
  Phần Role Services chọn Remote Desktop Licensing và click Next
  3.png

  Xác nhận các thông tin trước khi cài đặt, click Install để tiến hành cài đặt
  Cài đặt hoàn tất
  4.png

  2 – Kích hoạt máy chủ Remote Desktop License

  Để sử dụng máy chủ License chúng ta cần kích hoạt máy chủ. Máy cần kết nối Internet để tiến hành kích hoạt
  Để tiến hành kích hoạt chúng ta mở Control Panel => Administrative Tools => Remote Desktop Services => RD License Manager

  5.png

  Click chuột phải vào server và chọn Properties
  6.png

  Ở tab Connection Method chúng ta chọn là Web Browser
  7.png

  Điền các thông tin yêu cầu vào tab Required Information => OK
  8.png

  Chuột phải vào server và chọn Activate server để tiến hành kích hoạt máy chủ
  Một hộp thoại xuất hiện, click Next để bắt đầu.
  Connection Method, chọn Web Browser
  9.png

  Để tiến hành click vào đường link trong hộp thoại, một cửa sổ web sẽ mở ra
  10.png

  Chọn ngôn ngữ (English) và check chọn Activate a license server => Next
  11.png

  Copy và paste Product ID, nhập tên công ty và quốc gia => Next
  12.png

  Review lại thông tin và Next
  13.png

  Kích hoạt thành công, copy chuỗi mã kích hoạt
  14.png

  Dán chuỗi mã kích hoạt vào hộp thoại và click Next
  15.png

  Hoàn tất kích hoạt máy chủ Remote Desktop License

  3 – Thêm bản quyền cho máy chủ Remote Desktop License

  Sau khi đã kích hoạt máy chủ bản quyền thành công, chúng ta tiến hành thêm bản quyền cho máy chủ này.
  Click chuột phải vào máy chủ license và chọn Install Licenses

  16.png

  Một hộp thoại xuất hiện, click Next để tiếp tục
  Click vào đường link trong hộp thoại, một cửa sổ web sẽ hiện ra
  17.png

  Chọn ngôn ngữ (English) và check chọn Install Client Access Licenses và click Next
  18.png

  Dán license server id, tên công ty và quốc gia
  Chọn License Program là Other (*)
  Click Next
  19.png

  Product type chọn Remote Desktop Services (Per device hoặc per user nếu muốn)
  Nhập số lượng license vào mục Qualtity
  Agreement number nhập 6565792 (*)
  Click Next
  20.png

  Review lại thông tin trước khi click Next
  21.png

  Kích hoạt thành công, copy dòng mã
  22.png

  Paste dòng mã đã copy vào hộp thoại như ảnh và click Next
  23.png

  Đã hoàn thành việc thêm license
  Lặp lại tương tự các bước trên cho các phiên bản Windows Server 2008, 2003 nếu muốn.
  24.png

  4 – Kích hoạt Remote Desktop Services

  Sau khi đã có máy chủ license đang vận hành, chúng ta tiến hành kích hoạt cho Remote Desktop Services.
  Trong bài mình cài Remote Desktop Session Host chung với máy chủ license nên trong bài mình dùng localhost, nếu các bạn cài đặt khác server thì phải dùng địa chỉ IP máy license server
  Ảnh dưới là cửa sổ RD License Diagnoser khi chưa kích hoạt. Cụ thể là Remote Desktop Services chưa kết nối được với máy chủ bản quyền

  25.png

  Để cập nhật máy chủ bản quyền cho Remote Desktop Service, chúng ta cần chỉnh một vài tùy chọn trong Group Policy
  Chạy lệnh Run => gpedit.msc
  Local Computer Policy => Computer Configuration => Administrative Templates => Windows Components => Remote Desktop Services => Remote Desktop Session Host => Licensing
  26.png

  Use the specified Remote Desktop License servers
  Nhập IP máy chủ bản quyền vào và OK
  27.png

  Select the remote desktop licensing mode
  Các bạn có thể tùy chọn Per device hoặc per user (tương ứng với máy chủ bản quyền) và OK
  28.png

  Cập nhật Group Policy
  Chạy lệnh Run => gpupdate /force
  Khởi động lại máy, RD Licensing Diagnoser báo như ảnh dưới.
  29.png

  Vậy là chúng ta đã hoàn tất việc kích hoạt cho máy chủ Remote Desktop Services.

  (*)Phần license program các bạn phải chọn đúng mới có thể kích hoạt được
  Mình bổ sung một số license program và agreement number như bên dưới, các bạn có thể thử nếu muốn

    License program: Select License
    Agreement number: 3647589
  
    License program: Other
    Agreement number: 6565792
  
    License program: Select License
    Agreement number: 4965437
 

or Sign Up to reply!