Post a Reply
2248 views

Hướng dẫn cài Pfsense 2.4 làm VPN Client và CentOS làm VPN Server

 1. last year
  Edited last year by dbj

  openvpn.jpg

  Hướng dẫn sử dụng CentOS làm VPN Server và Pfsense 2.4 làm VPN Client

  CentOS làm VPN Server

  1. Disable SELinux trên CentOS 7
  2. Cài đặt Firewalld trên CentOS 7
  3. Cài đặt thời gian
  4. Cài wget yum install wget
  5. Cài OpenVPN Server trên CentOS sử dụng openvpn-install
  wget https://git.io/vpn -O openvpn-install.sh && bash openvpn-install.sh

  hoặc tải file sh code openvpn-install.sh

  Sau khi chạy command trên, một màn hình console sẽ yêu cầu bạn nhập 1 số thông tin về VPN Server cần thiết như bên dưới.

  Cai-Dat-OpenVPN-Server-Bang-Script-openvpn-install-Step.png

  Trong đó bạn cần điền 1 số thông tin như sau:

  • IP address: Địa chỉ IP public của Server
  • Protocol: Giao thức mà bạn muốn OpenVPN Sử dụng. Mặc định là Giao thức UDP
  • Port: Cổng mà OpenVPN Server sẽ lắng nghe. Mặc định là 1194
  • DNS: Máy chủ phân giải tên miền. Mặc định là 1, nhưng ở đây mình chọn DNS là 2 (DNS của Cloudflare)
  • Client name: VPN Client (Có thể hiểu là username của VPN)

  Cuối cùng bấm bất kỳ 1 phím gì để tiến hành cài đặt.
  Sau khi cài đặt thành công, file cấu hình của openvpn sẽ được lưu tại đường dẫn /root/<client_name>.ovpn

  Duong-Dan-File-Cau-Hinh-OpenVPN.png

  Câu lệnh dịch vụ kiểm tra hoạt động của OpenVPN

  sudo systemctl status openvpn-server@server.service

  Untitled2.png

  Câu lệnh kiểm tra cổng hoạt động của OpenVPN

  firewall-cmd --list-all

  Untitled3.png

  Trường hợp muốn thêm Client hoặc Xóa OpenVPN

  cd /root
  bash openvpn-install.sh

  Go-Bo-OpenVPN-Server.png

  File cấu hình mới của openvpn sẽ được lưu tại đường dẫn /root/<client_name>.ovpn

  Tại thời điểm viết bài phiên bản mới nhất được sử dụng là OpenVPN 2.4.9

  Untitled.png

  Pfsense 2.4 làm VPN Client

  Thông tin cơ bản của file /root/<client_name>.ovpn

  Untitled4.png

  1. Tạo CA certificate

  Navigate to SystemCert manager.
  Click on the plus (+) icon. Afterwards, alter these settings:

  Create CA

  Descriptive nameOVPN
  MethodImport an existing Certificate Authority
  Existing Certificate Authority
  Certificate data<ca> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn
  Certificate Private Key (optional)(leave blank)
  Serial for next certificate(leave blank)
  Save the changes.

  2. Tạo certificate

  Add/Sign a New Certificate

  MethodImport an existing Certificate
  Descriptive nameOVPN_cert
  Import Certificate
  Certificate data<cert> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn
  Private key data<key> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn
  Save the changes.

  3. Cài đặt OpenVPN

  Navigate to VPN → OpenVPN. Afterwards click on tab Clients.

  Click on the plus (+) icon. Afterwards, alter these settings

  General Information

  DisabledShould not be selected
  Server ModePeer To Peer (SSL/TLS)
  ProtocolUDP
  Device ModeTun – Layer 3 Tunnel Mode
  Interface WAN
  Local port(leave blank)
  Server host or address 123.45.67.89
  Server port1194
  Proxy host or address(leave blank)
  Proxy port(leave blank)
  Proxy authentication extra optionsnone
  Server host name resolutionShould be selected
  DescriptionOVPN client
  User Authentication Settings
  Username(leave blank)
  Password(leave blank)
  Authentication RetryShould not be selected
  Cryptographic Settings
  TLS ConfigurationShould be selected
  Automatically generate a a TLS KeyShould not be selected
  Paste your shared key here <tls-crypt> tag trong tệp tin <client_name>.ovpn
  TLS Key Usage ModeTLS Encryption and Authentication
  Peer Certificate AuthorityOVPN
  Peer Certificate Revocation ListLeave as is
  Client CertificateOVPN_cert
  Encryption algorithmAES-256-CBC
  Enable NCPShould be selected
  NCP AlgorithmsAES-256-GCM, AES-256-CBC
  Auth Digest AlgorithmSHA512 (160-bit)
  Hardware CryptoNo Hardware Crypto Acceleration
  Tunnel Settings
  IPv4 Tunnel Network(leave blank)
  IPv6 Tunnel Network(leave blank)
  IPv4 Remote Network(s)(leave blank)
  IPv6 Remote Network(s)(leave blank)
  Limit outgoing bandwidth(leave blank)
  CompressionOmit Prefrence (Use OpenVPN Default)
  TopologySubnet – One IP-address per client in a common subnet
  Type-of-ServiceShould not be selected
  Don't pull routesShould not be selected
  Don't add/remove routesShould not be selected
  Advanced configuration
  Custom options(leave blank)
  UDP fast I/OShould not be selected
  Send/Receive bufferDefault
  Verbosity level3 (Recommended)
  Save the changes.

  4.Bắt đầu OpenVPN

  Start OpenVPN
  Navigate to StatusOpenVPN
  Click on the icon that looks like a Play button in order to start OpenVPN. If OpenVPN is already running, we suggest restarting it.

  Untitled5.png

 

or Sign Up to reply!